خانه

جدیدترین ها

-10%
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
-10%
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۳۸,۰۰۰ تومان
-20%
-10%
-20%
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۴,۰۰۰ تومان
-10%
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان
-10%

شرکت Fluke،یکی از برترین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی، اندازه گیری و بازرسی صنعتی 

>> مشاهده محصولات این برند

برق و صنعت

-10%
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان
-10%
-10%
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
-10%
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
-10%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
-10%
-10%
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
-10%

فیزیکی و محیطی

-10%
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
-10%
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۳۸,۰۰۰ تومان
-20%
-10%
-20%
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۴,۰۰۰ تومان
-10%
-10%
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان
-10%
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۶۵,۰۰۰ تومان

برندها