خانه

جدیدترین ها

-10%
۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
-18%
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
-10%
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان

شرکت Fluke،یکی از برترین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی، اندازه گیری و بازرسی صنعتی 

>> مشاهده محصولات این برند

برق و صنعت

-10%
۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
-18%
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
-10%
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
-10%
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان

برندها