دستگاه منواکسید کربن سنج دیجیتالی CO-181

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان

دستگاه منواکسید کربن سنج دیجیتالی CEM CO-181 کربن (CO) را در محیط تشخیص میدهد و غلظت بین یک تا 1000 PPM را اندازه گیری میکند . به محض کشف CO زنگ دستگاه روشن و روی صفحه نمایش LCD  مقادیر نمایش داده میشوند.