فشار سنج مطلق تستو TESTO 511

فشار سنج مطلق تستو TESTO 511 هم به عنوان فشار سنج مطلق و هم به عنوان یک بارومتر میتواند کاربرد داشته باشد.این دستگاه مناسب برای جبران سازی چگالی هوای عبوری در اندازه گیری جریان هوای کانال ها ، استفاده در آزمایشگاه ها و فرآیند های تولیدی می باشد. این فشار سنج کوچک  با کیفیت بالا، نمایشگر بزرگ با نور پس زمینه، درجه حفاظتی IP40 و دقت بالای اندازه گیری برای استفاده های روزمره برای تکنسین ها طراحی و ساخته شده است. علاوه برا این میتوان فشار محیطی هوا و ارتفاع از سطح دریا را نیز به کمک این فشار سنج اندزاه گیری کرد.