نشت یاب گاز شهری سم GD-3308

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

نشت یاب گاز شهری سم CEM GD-3308 معمولا برای تشخیص وجود گازهای سمی، قابل انفجار و مضر برای انسان در یک محدوده ای از یک سیستم استفاده می شود.